Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Rapper's DelightΉμουν ακόμα Γυμνάσιο, θυμάμαι, όταν το πρωτάκουσα. Φοβερή γραμμή τού μπάσου, ξεσηκωτικός ρυθμός - τι άλλο ήθελα για ν' αγαπήσω το ραπ; Οι στίχοι , βέβαια, ρηχοί, αλλά όπως και να το κάνουμε, μιλάμε για σταθμό στην ιστορία τού ραπ - χιπ χοπ! Κι εννοείται, φυσικά, ότι το κομμάτι το ραπάρω ακόμα και σήμερα απ' έξω κι ανακατωτά! Yo!

I said a hip hop the hippie the hippie
to the hip hip hop, a you dont stop
the rock it to the bang bang boogie say up jumped the boogie
to the rhythm of the boogie, the beat

Now what you hear is not a test, I'm rappin to the beat
and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet
see I am wonder mike and i like to say hello
to the black, to the white, the red, and the brown, the purple and yellow
but first I gotta bang bang the boogie to the boogie
say up jump the boogie to the bang bang boogie
let's rock, you dont stop
rock the riddle that will make your body rock
well so far youve heard my voice but I brought two friends along
and next on the mike is my man hank
come on, hank, sing that song

Well, I’m imp the dimp, the ladies pimp
the women fight for my delight
but I’m the grandmaster with the three mcs
that shock the house for the young ladies
and when you come inside, into the front
you do the freak, spank, and do the bump
and when the sucker mcs try to prove a point

we're treacherous trio, we're the serious joint
a from sun to sun and from day to day
I sit down and write a brand new rhyme
because they say that miracles never cease
I 've created a devastating masterpiece
I 'm gonna rock the mike til you cant resist
everybody, i say it goes like this
well I was comin home late one dark afternoon
a reporter stopped me for a interview
she said she's heard stories and she's heard fables
that I 'm vicious on the mike and the turntables
this young reporter I did adore
so I rocked a vicious rhyme like I never did before
she said damn fly guy im in love with you
the casanova legend must have been true
I said by the way baby what's your name
said i go by the name of lois lane
and you could be my boyfiend you surely can
just let me quit my boyfriend called superman
I said he's a fairy i do suppoose
flyin through the air in pantyhose
he may be very sexy or even cute
but he looks like a sucker in a blue and red suit
I said you need a man who's got finesse
and his whole name across his chest
he may be able to fly all through the night
but can he rock a party til the early light
he cant satisfy you with his little worm
but i can bust you out with my super sperm
I go do it, I go do it, I go do it, do it , do it
an I'm here an I'm there I 'm big bang hank, I'm everywhere
just throw your hands up in the air
and party hardy like you just dont care
let's do it dont stop yall a tick a tock yall you dont stop
go hotel motel what you gonna do today(say what)
im gonna get a fly girl gonna get some spank drive off in a def oj
everybody go hotel motel holiday inn
you say if your girl starts actin up then you take her friend
I say skip, dive, what can i say
I cant fit em all inside my oj
so i just take half and bust them out
I give the rest to master gee so he could shock the house

I said m-a-s, t-e-r, a g with a double e
I said i go by the unforgettable name
of the man they call the master gee
well, my name is known all over the world
by all the foxy ladies and the pretty girls
I 'm goin down in history
as the baddest rapper there could ever be
now I 'm feelin the highs and ya feelin the lows
the beat starts gettin into your toes
ya start poppin ya fingers and stompin your feet
and movin your body while youre sittin in your seat
and the damn ya start doin the freak
I said damn, right outta your seat
then ya throw your hands high in the air
ya rockin to the rhythm, shake your derriere
ya rockin to the beat without a care
with the sureshot m.c.s for the affair
now, im not as tall as the rest of the gang
but I rap to the beat just the same
I dot a little face and a pair of brown eyes
all I'm here to do ladies is hypnotize
singin on n n on n on n on
the beat dont stop until the break of dawn
singin on n n on n on on n on
like a hot buttered a pop da pop da pop dibbie dibbie
pop da pop pop ya don't dare stop
come alive yall gimme what ya got
I guess by now you can take a hunch
and find that i am the baby of the bunch
but that's okay i still keep in stride
cause all i'm here to do is just wiggle your behind
singin on n n on n on n on
the beat dont stop until the break of dawn
singin on n n on n on on n on
rock rock yall throw it on the floor
I'm gonna freak ya here im gonna feak ya there
I'm gonna move you outta this atmosphere
cause I'm one of a kind and I'll shock your mind
I'll put t-t-tickets in your behind
I said 1-2-3-4, come on girls get on the floor
a-come alive, yall a-gimme what ya got
cause im guaranteed to make you rock
I said 1-2-3-4 tell me wonder mike what are you waitin for?
I said a hip hop the hippie to the hippie
the hip hip hop, a you dont stop
the rock it to the bang bang boogie say up jumped the boogie
to the rhythm of the boogie, the beat
skiddlee beebop a we rock a scoobie doo
and guess what america we love you
cause ya rock and ya roll with so much soul
you could rock till you're a hundred and one years old
I don't mean to brag i dont mean to boast
but we like hot butter on our breakfast toast
rock it up baby bubbah
baby bubbah to the boogie da bang bang da boogie
to the beat beat, its so unique
come on everybody and dance to the beat

have you ever went over a friends house to eat
and the food just aint no good
I mean the macaroni's soggy the peas are mushed
and the chicken tastes like wood
so you try to play it off like you think you can
by sayin that youre full
and then your friend says momma he's just being polite
he aint finished uh uh that's bull
so your heart starts pumpin and you think of a lie
and you say that you already ate
and your friend says man there's plenty of food
so you pile some more on your plate
while the stinky foods steamin your mind starts to dreamin
of the moment that it's time to leave
and then you look at your plate and your chickens slowly rottin
into something that looks like cheese
oh so you say that's it I got to leave this place
I don't care what these people think
I'm just sittin here makin myself nauseous
with this ugly food that stinks
so you bust out the door while its still closed
still sick from the food you ate
and then you run to the store for quick relief
from a bottle of kaopectate
and then you call your friend two weeks later
to see how he has been
and he says i understand about the food
baby bubbah but we're still friends
with a hip hop the hippie to the hippie
the hip hip a hop a you dont stop the rockin
to the bang bang boogie
say up jump the boogie to the rhythm of the boogie the beat.


Δεν υπάρχουν σχόλια: